Advertisements

Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή

Η Συμφωνία των Παρισίων είναι μια παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή που επιτεύχθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 στο Παρίσι. Η συμφωνία αποτελεί ένα σχέδιο δράσης για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη «αρκετά κάτω» από τους 2°C. Καλύπτει την περίοδο από το 2020 και μετά.Τα κύρια στοιχεία της νέας Συμφωνίας των Παρισίων είναι τα εξής:

 • μακροπρόθεσμος στόχος: οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να συγκρατήσουν την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχίσουν τις προσπάθειες να την περιορίσουν στον 1,5°C
 • συνεισφορές: πριν και κατά τη διάσκεψη των Παρισίων, οι χώρες υπέβαλαν ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια κλιματικής δράσης με στόχο τη μείωση των εκπομπών τους
 • φιλοδοξία: οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να γνωστοποιούν ανά 5ετία τις συνεισφορές τους με σκοπό τον καθορισμό πιο φιλόδοξων στόχων
 • διαφάνεια: δέχθηκαν επίσης να γνωστοποιούν μεταξύ τους και στο κοινό την πρόοδό τους προς την επίτευξη των στόχων τους, με σκοπό την εξασφάλιση διαφάνειας και εποπτείας
 • αλληλεγγύη: η ΕΕ και άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα εξακολουθήσουν να παρέχουν χρηματοδότηση μέτρων αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, προκειμένου να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες τόσο να μειώσουν τις εκπομπές όσο και να θωρακιστούν έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα σημαντικό παγκόσμιο ζήτημα που επηρεάζει τους πάντες. Στο παρόν χρονολόγιο, καταγράφεται η διαδικασία που κατέληξε σε μια νέα παγκόσμια και νομικώς δεσμευτική συμφωνία για το κλίμα – τη Συμφωνία των Παρισίων και τις επακόλουθες ενέργειές της. Καλύπτει επίσης τον ρόλο της ΕΕ στη διαδικασία αυτή.

 

2018

14 Δεκεμβρίου

 

Οι εκπρόσωποι 196 χωρών που συνήλθαν στην Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP24) στο Κατοβίτσε της Πολωνίας εκτιμούν πως οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν πως οι χώρες θα σταθούν υπόλογες απέναντι στις δεσμεύσεις τους για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Οι κανόνες εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού περιέχονται σε ένα κείμενο εκατό σελίδων που ορίζει τους τρόπους εφαρμογής ανά κράτος και προσφέρει κάποια ευελιξία στις αναπτυσσόμενες χώρες.

26 Φεβρουαρίου

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την κλιματική διπλωματία

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την κλιματική διπλωματία. Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στην εφαρμογή της κλιματικής δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναγνώρισε επίσης τις επιπτώσεις που έχει η κλιματική αλλαγή στη διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα.

 

2017

6-17 Νοεμβρίου

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP23)

Η COP23, όπως αποκαλείται η διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου στη Βόννη. Η διάσκεψη πέτυχε απτή πρόοδο όσον αφορά το πρόγραμμα εργασιών των Παρισίων και τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων.Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να καταθέσουν το αργότερο έως το τέλος του 2017 τα έγγραφα επικύρωσης της τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο. Η απόφαση αυτή μαρτυρά την προσήλωση της ΕΕ στην παγκόσμια κλιματική δράση.Επιπλέον, συμφωνήθηκε ο σχεδιασμός του διευκολυντικού διαλόγου του 2018, ο οποίος αποκαλείται και διάλογος Talanoa. Ο διάλογος αυτός θα επιτρέψει να αξιολογηθεί η συλλογική πρόοδος προς την επίτευξη των μακροπρόθεσμων κλιματικών στόχων κατά την COP24, που θα πραγματοποιηθεί το 2018 στην Πολωνία.

 

13 Οκτωβρίου

 Προτεραιότητες της ΕΕ για το κλίμα κατά την προετοιμασία για την COP23

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος τονιζόταν η σημασία της διάθεσης των κατάλληλων εργαλείων για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων των κρατών μελών. Η ΕΕ θα συνέχιζε την εφαρμογή των πολιτικών της για το κλίμα που περιγράφονται στο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030, το οποίο εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2014 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Βασικός στόχος ήταν να μειωθούν οι εγχώριες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.Κατά τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP23) στη Βόννη, η ΕΕ θα εστίαζε την προσοχή της στην προώθηση της εφαρμογής της Συμφωνίας των Παρισίων και στην ανάπτυξη δέσμης κατευθυντήριων οδηγιών για όλες τις διατάξεις της, με ισορροπημένο τρόπο, ώστε να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα.

 

10 Οκτωβρίου

 Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση των μέτρων αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος ενόψει της COP23

Το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων ενέκρινε συμπεράσματα για τη χρηματοδότηση των μέτρων αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, δίνοντας στους διαπραγματευτές της ΕΕ εντολή για την 23η Διάσκεψη των μερών (COP23) της σύμβασης-πλαισίου του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή.Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις δημόσιες χρηματοδοτικές συνεισφορές της κατά τα προσεχή έτη. Στα συμπεράσματα γίνεται έκκληση για τη συμμετοχή ευρύτερου φάσματος συνεισφερόντων. Επίσης, καλούνται μετ’ επιτάσεως άλλες ανεπτυγμένες χώρες να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους και να κινητοποιήσουν την ιδιωτική χρηματοδότηση.Το 2016, το σύνολο των συνεισφορών από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ανήλθε σε 20,2 δισ. EUR, ποσό αισθητά αυξημένο σε σύγκριση με το 2015. Αυτό καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της ΕΕ να συνεχίσει να αυξάνει τη διεθνή της χρηματοδοτική συνεισφορά για το κλίμα προς τα 100 δισ. δολάρια ΗΠΑ ετησίως, ήτοι τον στόχο που τέθηκε για τις αναπτυγμένες χώρες έως το 2020 και έκτοτε έως το 2025.

 

22 Ιουνίου

 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τη Συμφωνία των Παρισίων

«Η συμφωνία των Παρισίων παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος των παγκόσμιων προσπαθειών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης» δήλωσαν οι ηγέτες της ΕΕ.Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επιβεβαίωσαν τη δέσμευση της ΕΕ να εφαρμόσει τάχιστα και στο ακέραιο τη συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της για χρηματοδότηση των μέτρων αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, και να ηγηθεί της παγκόσμιας μετάβασης προς καθαρές μορφές ενέργειας. Τόνισαν τη σημασία της ενισχυμένης συνεργασίας της ΕΕ με τους διεθνείς εταίρους, επιδεικνύοντας αλληλεγγύη προς τις επόμενες γενιές και αίσθημα ευθύνης για το σύνολο του πλανήτη.

 

19 Ιουνίου

 «Η Συμφωνία των Παρισίων είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης»

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για την αλλαγή του κλίματος μετά την απόφαση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών για αποχώρηση από τη Συμφωνία των Παρισίων. Στα συμπεράσματα, το Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσυρθεί από τη Συμφωνία των Παρισίων και επικροτεί την ισχυρή δέσμευση των υπόλοιπων χωρών.Οι εργασίες για την υλοποίηση των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων πρέπει να συνεχισθούν, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να επιτύχουν τον στόχο για κινητοποίηση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ανά έτος μέχρι το 2020 για τη δράση σχετικά με το κλίμα.

 

6 Μαρτίου

 Συμπεράσματα σχετικά με την κλιματική και ενεργειακή διπλωματία της ΕΕ

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την κλιματική και ενεργειακή διπλωματία της ΕΕ στο πλαίσιο της εφαρμογής της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ. Η κλιματική διπλωματία της ΕΕ επικεντρώνεται στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων και στην κλιματική ασφάλεια. Η ενεργειακή διπλωματία της ΕΕ επικεντρώνεται στην ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση.Στα συμπεράσματα καθορίζονται ορισμένες δράσεις και οι γενικές προτεραιότητες για το 2017.

2016

4 Νοεμβρίου

Έναρξη ισχύος της συμφωνίας των Παρισίων

Στις 4 Νοεμβρίου 2016, τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία των Παρισίων. Αυτό συνέβη 30 ημέρες μετά την 4η Οκτωβρίου, οπότε εκπληρώθηκαν οι σχετικές προϋποθέσεις: επικύρωση από τουλάχιστον 55 χώρες που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 55% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

 

2 Νοεμβρίου

 H ΕΕ πρόκειται να αυξήσει τη διεθνή της χρηματοδοτική συνεισφορά για το κλίμα

Η ΕΕ θα αυξήσει τη διεθνή της χρηματοδοτική συνεισφορά για το κλίμα στα 100 δισ. δολάρια ΗΠΑ ετησίως, ήτοι τον στόχο που τέθηκε για τις εκβιομηχανισμένες χώρες έως το 2020 και έκτοτε έως το 2025. Πριν από το 2025, τα μέρη της σύμβασης-πλαισίου του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή θα θέσουν νέο συλλογικό στόχο.Το σύνολο των συνεισφορών από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ανήλθε σε 17,6 δισ. EUR το 2015, ποσό αισθητά αυξημένο σε σύγκριση με το 2014. Οι συνεισφορές διοχετεύθηκαν επιτυχώς υπέρ του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και πρωτοβουλιών προσαρμογής στις αναπτυσσόμενες χώρες.Η συνεισφορά θεωρείται σημαντικό βήμα προς την εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων.

 

11 Οκτωβρίου

 Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση των μέτρων αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος

Το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων ενέκρινε συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση των μέτρων αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος. Το Συμβούλιο τόνισε ότι η δημόσια χρηματοδότηση παραμένει σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν επίσης ότι το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης των μέτρων αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος θα αυξηθεί τα προσεχή έτη. Οι συνεισφορές των κρατών μελών θα ανακοινωθούν πριν από την COP22.

 

7 Οκτωβρίου

 Κατάθεση των εγγράφων επικύρωσης της Συμφωνίας των Παρισίων

Η ΕΕ εορτάζει την κατάθεση των εγγράφων επικύρωσης της Συμφωνίας των Παρισίων σε επίσημη τελετή στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

 

5 Οκτωβρίου

 Τυπική επικύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων από την ΕΕ

Οι αντιπρόσωποι της Προεδρίας του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέθεσαν τα επίσημα έγγραφα επικύρωσης στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, θεματοφύλακα της συμφωνίας.

 

4 Οκτωβρίου

 Απόφαση σχετικά με την επικύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων από την ΕΕ

Το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση σχετικά με την επικύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων από την ΕΕ. Η απόφαση αυτή θα κατατεθεί εντός των επομένων ημερών στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η επικύρωση από την ΕΕ τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της κατάθεσης της απόφασης.

 

30 Σεπτεμβρίου

 Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος συμφώνησε σχετικά με την επικύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος αποφάσισε να προβεί στην επικύρωση σε επίπεδο ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα επικυρώσουν τη συμφωνία είτε ταυτόχρονα με την ΕΕ, εφόσον έχουν περατώσει τις οικείες διαδικασίες, είτε το συντομότερο δυνατόν μετά την επικύρωση από την ΕΕ.Μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η απόφαση για τη σύναψη θα εκδοθεί τυπικά από το Συμβούλιο. Η ΕΕ θα είναι τότε έτοιμη να επικυρώσει τη συμφωνία.

 

20 Ιουνίου

 Δήλωση σχετικά με την επικύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος εξέδωσε δήλωση σχετικά με την επικύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων. Η δήλωση εξέπεμπε ισχυρό και σαφές πολιτικό μήνυμα για τη δέσμευση της ΕΕ να διατηρήσει τη δυναμική που αναπτύχθηκε στο Παρίσι και να καταβάλει προσπάθειες για την ταχεία έναρξη ισχύος και την αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων.

 

21 Απριλίου

Υπογραφή της Συμφωνίας των Παρισίων

Η ΕΕ υπογράφει τη Συμφωνία των Παρισίων.Η Υπουργός Περιβάλλοντος των Κάτω Χωρών και Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κα Sharon Dijksma, και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Maroš Šefčovič υπογράφουν τη συμφωνία εξ ονόματος της ΕΕ σε επίσημη τελετή στη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ).Από τη στιγμή αυτή η πράξη είναι ανοικτή προς υπογραφή για ένα έτος.

 

17 Μαρτίου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έπρεπε να φροντίσουν να επικυρώσουν τη συμφωνία των Παρισίων το συντομότερο δυνατόν και εγκαίρως, ώστε να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη της με την έναρξη ισχύος της.Υπογράμμισε επίσης τη δέσμευση της ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στο εσωτερικό της, να αυξήσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση, όπως συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2014. Η προσαρμογή της νομοθεσίας για την εφαρμογή του πλαισίου αυτού αποτελεί προτεραιότητα.

 

4 Μαρτίου

 Επακόλουθες ενέργειες του Συμβουλίου Περιβάλλοντος σε σχέση με τη Συμφωνία των Παρισίων

Στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος, οι υπουργοί συζήτησαν τις επακόλουθες ενέργειες σε σχέση με τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, καθώς και τις συνέπειές της στην πολιτική της ΕΕ για το κλίμα.Η έγκαιρη εφαρμογή του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ σχετικά με το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 κρίθηκε ως σημαντική ένδειξη της δέσμευσης της ΕΕ όσον αφορά τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων. Οι υπουργοί τόνισαν επίσης τη σημασία της ταχείας επικύρωσης της Συμφωνίας.

15 Φεβρουαρίου

Σχέδιο δράσης για την κλιματική διπλωματία το 2016

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε συμπεράσματα για την ευρωπαϊκή κλιματική διπλωματία μετά την COP21. Το Συμβούλιο τόνισε τον ρόλο της ευρωπαϊκής κλιματικής διπλωματίας στην προώθηση της εφαρμογής της παγκόσμιας Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή που επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2015.Το σχέδιο δράσης 2016 για την κλιματική διπλωματία επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς:

 • ευαισθητοποίηση σε θέματα κλιματικής αλλαγής ως στρατηγική προτεραιότητα στους διπλωματικούς διαλόγους, τη δημόσια διπλωματία και τα μέσα εξωτερικής πολιτικής
 • εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων και των εθνικά καθορισμένων προθέσεων συνεισφοράς (INDC) στο πλαίσιο μιας ανάπτυξης με χαμηλά επίπεδα εκπομπών και ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή
 • εξέταση της σχέσης μεταξύ κλιματικής αλλαγής, φυσικών πόρων, ευημερίας, σταθερότητας και μετανάστευσης

 

2015

17 Δεκεμβρίου

Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με μια Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα

Οι ηγέτες της ΕΕ επικρότησαν την ιστορική συμφωνία για το κλίμα που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της COP21 στο Παρίσι και κάλεσαν την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της διάσκεψης μέχρι τον Μάρτιο του 2016, ιδίως ενόψει του πλαισίου δράσης για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030, καθώς και να προετοιμάσουν τα επόμενα στάδια.

 

12 Δεκεμβρίου

 Επίτευξη της Συμφωνίας των Παρισίων

Στις 12 Δεκεμβρίου επιτεύχθηκε μια νέα παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή. Η συμφωνία συνιστά ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα και περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης με στόχο να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη «αρκετά κάτω» από τους 2°C και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον περιορισμό της στον 1,5°C.Η Συμφωνία των Παρισίων θα είναι ανοικτή προς υπογραφή στη Νέα Υόρκη από τις 22 Απριλίου 2016 και για ένα έτος.Η συμφωνία καλύπτει το διάστημα από το 2020 και μετά, θα τεθεί δε σε ισχύ μόλις επικυρωθεί από 55 χώρες υπεύθυνες για τουλάχιστον 55% των παγκόσμιων εκπομπών.

 

30 Νοεμβρίου

Διάσκεψη των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή – COP 21

Από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Διάσκεψη των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για την 21η σύνοδο της διάσκεψης των μερών (COP 21) της σύμβασης-πλαισίου του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και την 11η σύνοδο της διάσκεψης των μερών του πρωτοκόλλου του Κιότο (CMP 11). Αντιπροσωπίες από 150 περίπου χώρες συμμετείχαν σε διαπραγματεύσεις για μια νέα, παγκόσμια και νομικώς δεσμευτική συμφωνία σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

 

10 Νοεμβρίου

 Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση των μέτρων αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος

Κατά τη σύνοδο της 10ης Νοεμβρίου 2015, το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων ενέκρινε συμπεράσματα για τη χρηματοδότηση των μέτρων αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος. Στα συμπεράσματα αυτά αναγνωριζόταν ο ρόλος της χρηματοδότησης των μέτρων αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος ως μέσου για την επίτευξη του στόχου συγκράτησης της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 2°C και για τη μετάβαση σε ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και βιώσιμες οικονομίες με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου έδιναν επίσης έμφαση στις συνεισφορές της ΕΕ στη χρηματοδότηση των μέτρων αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος προκειμένου να συγκεντρωθεί το ποσό των 100 δισ. δολαρίων ΗΠΑ ετησίως, από ποικίλες πηγές, για το οποίο οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν δεσμευθεί ως το 2020. Οι υπουργοί συμφώνησαν ότι θα χρειάζονταν σημαντικοί πόροι για να μπορέσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την κλιματική αλλαγή.

 

18 Σεπτεμβρίου

 Θέση της ΕΕ ενόψει της Διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος εξέδωσε συμπεράσματα για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της Διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι. Οι υπουργοί συμφώνησαν ότι η ΕΕ θα επιδιώξει μία φιλόδοξη, νομικά δεσμευτική και δυναμική συμφωνία με στόχο να συγκρατηθεί η παγκόσμια άνοδος της θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C.Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, το Συμβούλιο τόνισε ότι οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει να φθάσουν στις υψηλότερες τιμές τους έως το 2020 το αργότερο, να ελαττωθούν, έως το 2050, κατά 50% τουλάχιστον σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και να είναι σχεδόν μηδενικές ή κάτω του μηδενός έως το 2100.

 

6 Μαρτίου

 Εθνικά καθορισμένη πρόθεση συνεισφοράς της ΕΕ

Πριν από τη διάσκεψη των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέβαλε την εθνικά καθορισμένη πρόθεση συνεισφοράς (INDC) στη γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC). Η INDC της Ευρωπαϊκής Ένωσης απηχεί τη δέσμευση της ΕΕ στη διαπραγματευτική διαδικασία για μια νέα, νομικά δεσμευτική συμφωνία για την κλιματική αλλαγή με στόχο να συγκρατηθεί η παγκόσμια άνοδος της θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C. Επιβεβαίωσε επίσης τον δεσμευτικό στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ, έως το 2030, τουλάχιστον κατά 40 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2014.

2014

23 Οκτωβρίου

Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030. Οι ηγέτες της ΕΕ ενέκριναν το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθόρισε 4 στόχους:

 • να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990 – στόχος δεσμευτικός σε επίπεδο Ένωσης
 • να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές τουλάχιστον το 27% της ενέργειας που θα καταναλώνεται το 2030
 • να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση κατά 27% σε σύγκριση με τις προβολές
 • να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας με την επίτευξη ενός ελάχιστου στόχου 10% έως το 2020 όσον αφορά τις υφιστάμενες διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας, τουλάχιστον για τις ενεργειακές νησίδες – ιδίως τα κράτη της Βαλτικής και την Ιβηρική Χερσόνησο

1701_-climate-change_update_el.jpg

Advertisements

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: